BlancEEF2F8.png
  • Datadart 13
  • Datadart 14
  • Datadart 15
  • Blocks
  • Datadart 12
  • Houten & metalen bouwpakketten

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Leveringstermijn :

Zoveel mogelijk uit stock voorradig, of naargelang de leveringstermijn van onze leveranciers.

 

Prijzen :

Onze prijzen zijn strikt netto prijzen en excl. BTW , zij zijn zonder verbintenis en kunnen zonder bericht veranderen.

 

Betaling :

Leveringen geschieden uitsluitend a contact en zonder enige vorm van disconto.

De verkochte goederen blijven eigendom van Benelux Business bvba tot volledige betaling van de prijs, ongeacht de betiteling van het contract.

Iedere wanbetaling brengt in volle rechten een aanrekening teweeg van 12% verwijlintresten, aan te rekenen vanaf de vervaldag, behoudens bijzondere bepalingen dewelke een hoger tarief verwijlinteresten voorstellen.

 

Versturen : 

Vraag naar onze condities

 

Garantie :

De goederen reizen op risico van de koper, tenzij de fout van der verzender zou bewezen zijn.

Garantie op de goederen is afhankelijk van onze overeenkomst en niet van de fabrikant zelf.

acht dagen na de levering zullen geen klachten meer aanvaard worden.

 

Wij aanvaarden geen terugzending van goederen zonder ons voorafgaand akkoord.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens schriftelijke afwijking.

In geval van tegenstrijdigheid met zijn eigen algemene voorwaarden, erkent de andere partij dat deze voorwaarden de overhand hebben.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Events-text

Store text 2022

Rental-text